Gå til sidens hovedinnhold

Arbeid med ny gang- og sykkeveg i gang

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 226 fra krysset med E16 til Begna bruk er i gang.

Sør-Aurdal: I løpet av oktober vil gående og syklende som bor og ferdes i dette området ha fått en mer trafikksikker veg på denne vel to km lange strekningen.

18,5 millioner

Oppland fylkeskommune har bevilget 18,5 millioner kroner til gang- og sykkelveg mellom E16 og Begna bruk, som har daglig trafikk av store vogntog og annen biltrafikk. I tillegg til å bygge ny gang- og sykkelveg, skal entreprenøren også grøfte opp en 6 km lang strekning av kjørevegen. På kjørevegen blir det nytt dekke på en strekning på 1,7 km etter oppretting. Det vil også bli utført masseutskifting på vanskelig punkt på vegen, noe som vil bedre kjøreforholdene og føre til at det nye dekket varer lenger.

Austsidevegen

Anleggsarbeidet starter ved krysset med den kommunale Sørumsvegen, nærmest E16, og går bortover Austsidevegen, fram til Begna bruk (Begnavegen). Arbeidet med grøfting og masseutskifting vil foregå på Austsidevegen. Statens vegvesen skal lede bygginga på vegne av Oppland fylkeskommune. Brødr. Dokken AS har fått oppdraget med å utføre anleggsarbeidet, etter en anbudskonkurranse. Arbeidet kommer i hovedsak til å foregå mellom klokka 7 og klokka 19 på hverdager.

– Det blir en del anleggstrafikk i området, så trafikantene må regne med noe redusert framkommelighet mens bygginga varer, sier byggeleder Bjørn Magnus Stensby i Statens vegvesen.

– I perioder der entreprenøren må sprenge, vil det bli full stans i trafikken i ca. 20 minutter. Dette arbeidet vil for det meste foregå nær brua.

Totalenteprise

Arbeidet som Brødrene Dokken skal utføre på fylkesveg 226 blir utført med kontraktsformen totalenteprise. Det betyr at entreprenøren tar en større del av ansvaret for prosjekteringen av den nye vegen, etter at Vegvesenet har planlagt prosjektet. Dette er en forholdsvis ny kontraktsform når det gjelder vegbygging i regi av Statens vegvesen.

Kommentarer til denne saken