Prisen for å leie utstyr, transport, folk med overnatting og diett og det som hører med, vil være i størrelsen kr 200.000,- – Det er nærliggende å spørre seg om hva vi får vi ut av et slikt arrangement

Av

For noen år tilbake møttes ordfører Kåre og spellemann Ørnulf i Bagn. Ørnulf ville ha større rom for kultur og idrett, men ordføreren så ikke helt for seg hvordan man skulle klare dette.