Stort engasjement for økt bosetting

Engasjement: Knut Lunden Hougsrud, Bodil Øyhus Pihl, Svein Gunnar Huset, Hans Erik Lybekk, Anne Live Garvik (fra prosjektet "Huga på gard") og Lars Erik Thorsrud. (Ingrid Øyhus var ikke til stede.)

Engasjement: Knut Lunden Hougsrud, Bodil Øyhus Pihl, Svein Gunnar Huset, Hans Erik Lybekk, Anne Live Garvik (fra prosjektet "Huga på gard") og Lars Erik Thorsrud. (Ingrid Øyhus var ikke til stede.) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Folketallet i Sør-Aurdal går ned. Ei arbeidsgruppe i Senterpartiet vil ha både næringsutvikling og flere fastboende i kommunen.

DEL

Begnadalen: Onsdag var det folkemøte i Begnadalen. Arbeidsgruppa har hatt fire møter og ble tidlig enig om at dette ikke skal være en senterpartisak.

– Alle gode krefter i Sør-Aurdal må være med, sa Svein Gunnar Huset i sin innledning.

Han la til at det ikke finnes noen enkel, matematisk formel som kan brukes for å nå målene gruppa har satt, og var dessuten klar på at det kommunen må finne en engasjert prosjektleder som kan styre tiltakene man nå håper kan bli igangsatt. Det er ventet at kommunestyret vil få saken til behandling 19. juni.

Kan lære av andre

Huset viste til at det er gjennomført flere lignende prosjekter, blant annet "Lys i alle glas" i Nordre Buskerud, og "Liv i alle hus" i Nordre Land og Søndre Land. Vestre Slidre og Vang gjennomfører nå prosjektet "Huga på gard", og prosjektleder Anne Live Garvik ga de frammøtte en times orientering om dette tiltaket.

Vil ha treårig prosjekt

– Vi tar til orde for et prosjekt som går over tre år, sa Huset.

– Både ordfører, rådmann, en representant for landbruk/skogbruk og én fra øvrig næringsliv bør være med i prosjektledelsen. Slik kan styringsgruppa bli beslutningsdyktig, og kommunens innbyggere kan via politikere ha en kanal inn i prosjektet.

Mange fraflyttede gårdsbruk

Han viste til tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det viser seg at hele 126 gårdsbruk med bolig er ubebodde i kommunen.

– Gruppa håper at det skal være mulig å påvirke eiere til å bringe nytt liv og virksomhet inn i noen av disse husene. Gjennom en fadderordning vil vi dessuten å kunne introdusere nye innbyggere for lokalsamfunnet vårt.

Huset minte om at både kommunen og det private næringslivet strever med å få tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. Ønsker noen å flytte til kommunen, vil det være mulig å få arbeid her, og/eller ta med arbeid fra der en kommer.

Bred satsing

Egen nettside for prosjektet, samarbeid om stillingsutlysninger, videre fiberutbygging, tilrettelegging av boligtomter, ryddesjauer på både privat og offentlig eiendom, annonsering på Finn.no og å tillate bosetting i hyttefelt var andre mulige tiltak gruppa nevnte.

Det kom flere innspill fra salen, og gruppa fikk honnør for arbeidet som er gjort. Magne Omsrud er daglig leder på Hedda Hytter. Han bekreftet at bedriften, som har rundt 30 fast ansatte, sliter med å få tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft.

– Jeg håper kommunen lar skolene være i fred, det må til, sa han og stilte seg positiv til å være med i prosjektet både med økonomi og arbeidsinnsats.

– Turist-trafikken tilsier at mange liker seg i Sør-Aurdal, og Valdres er ei sterk merkevare, sa Knut Lundem Hougsrud.

– Dette, kombinert med relativt kort vei til Oslo og omegn, gjør at vi har en unik mulighet! Andre tilflyttingsprosjekter viser at dette er mulig, det er opp til oss sjøl å gjøre jobben. Og da trenger vi en ansatt primus motor som kan løfte fram det gode i kommunen vår, og trekke på alle gode krefter: kommunen, innbyggere, foreninger og næringsliv.

Lundem Hougsrud minte om folk som vil flytte til Sør-Aurdal men sliter med å finne hus å få kjøpt.

– Da er det et stort paradoks at stadig flere eneboliger ender opp som fritidsboliger. Er tida moden for å vurdere boplikt på boliger? Det etterlyses arbeidsplasser, men det er arbeid å få. Vi mangler ledige hus! All ære til FG Bygg som tar affære og bygger!

Artikkeltags