Relikvieskrinet på tur til London?

Av

- Midt i september fikk jeg en telefon fra British Museum i London, med spørsmål om det var mulig å låne ut relikvieskrinet i Hedalen til en utstilling der, forteller Liv Barbro Veimodet, kirkeverge i Sør-Aurdal kirkelige fellesråd.