Enstemmighet om hytteområde

Av

Grunneierne Helga Perlestenbakken og Svein Arne Nordby var veldig tilfreds med at Sør-Aurdal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Teinvassåsen hytteområde.