Søk på Einar Storsveens legat

Av

Einar Storsveens legat for studerende ungdom fra Sør-Aurdal kommune 2018/2019

DEL

Sør-Aurdal: Formålet med Einar Storsveens legat for studerende ungdom fra Sør-Aurdal skal være å yte økonomisk støtte til studerende ungdom bosatt i kommunen. Det gis støtte til studier utover videregående skole. Medlemmer av Storsveenslekta skal ha fortrinnsrett til legatmidler selv om disse ikke skulle være bosatt i Sør- Aurdal. Økonomisk støtte kan, etter søknad, innvilges 3 ganger. Det er en forutsetning for vurdering av søknaden at den er poststemplet i henhold til dato fastsatt i den årlige utlysningen samt inneholder etterspurt dokumentasjon.

Søknad med vedlegg må være poststemplet senest 16. september 2018.

Søknad med vedlegg kan sendes: Knut Omar Storsveen, Valdresvegen 2599, 2930 Bagn

Eller pr. epost til: storsveenslegat@gmail.com, senest 16.09.2018

Artikkeltags