Sterkt redusert sykefravær ved Sør-Aurdalsheimen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sykefraværet ved Sør-Aurdalsheimen lå tidligere på mellom 10 % og 14 %. I 2017 var det nede i 8,20 %. Nedgangen har fortsatt i 2018, og til nå i år er sykefraværet på rekordlave 6,6 %, opplyser fagleder personal, Bjørg Dokken.

DEL

(Hedalen.no): Det er verdt å merke seg at dette skjer på en arbeidsplass som har hele 13 fremmedspråklige arbeidstakere. Disse har blitt ansatt etter språkpraksis.

Arbeidstrening

Arbeidstrening er gitt både til fremmedspråklige og andre. Dette har vært et viktig bidrag til å kunne gi flere arbeid ved sykehjemmet.
– Flere har forsøkt seg i jobb her, men ikke alle har fungert. Det er viktig å være tydelig på hva vi forventer, sier tjenesteleder May Brekken.

Tilrettelegging

Å tilpasse stillingsstørrelse til den enkeltes helsesituasjon har vist seg å være et annet suksesskriterium. Flere personer på fast engasjement har gitt større forutsigbarhet både for ledere og ansatte. Lederne på sykehjemmet jobber også med å forebebygge fravær, blant annet ved å ta opp aktuelle tema på personalmøter. De har også fokusert på medvirkningsplikten, og lederne forventer at de ansatte selv bidrar med forslag til relevant tilrettelegging. Tilrettelegging er også gitt ved at medarbeidere har fått nye muligheter ved å bytte avdeling og arbeidsoppgaver.

Positivt menneskesyn

– Når Sør-Aurdalsheimen har lykkes så godt som de har, kan dette skyldes ledergruppens positive menneskesyn med tro på at det å være i jobb er viktig for alle, leser vi på NAV sin hjemmeside.

Vektlegger både forebygging og oppfølging

– Ledelsen ved institusjonen har jobbet godt og samvittighetsfullt med både forebygging og med oppfølging av de som er syke. De har også i perioder samarbeidet tett med NAV arbeidslivssenter for å redusere sykefraværet, sier Bjørg Dokken.

Artikkeltags