18 kjørte for fort gjennom Fønhus

UP har av­holdt tra­fikkon­troll i løpet av kvel­den.

DEL

SØR-AUR­DAL: Det ble målt 18 farts­over­tre­del­ser på E16 gjen­nom Føn­hus, hvor­av høgeste has­tig­het var 114km/t i 80-sone.

Det ble også ut­stedt ett for­enk­let fore­legg for mo­bil­bruk un­der kjø­ring.

Artikkeltags