Vil rive opp skinnegangen

Av

Men Sør-Aurdal kommunestyre ønsker at Bane Nor stiller et fond på 50 millioner kroner til disposisjon, for at kommunen påtar seg ansvaret for framtidig forvaltning av den gamle jernbanestrekningen.