Sør Eiendom har startet på det 4.000 kvadratmeter store tilbygget. Grabben er satt i jorda på Leira

Grabben er satt i jorda for Sør Eiendom AS sitt påbygg på Leira. – Vi skal bygge én eta­sje til på to­talt 4.000 kvad­rat­me­ter, sa dag­lig le­der Even Sør­fla­ten i desember i fjor. Nå har Fagernes Anlegg AS startet gravinga og 15. juni skal AS Valdresbygg starte med bygginga.