Sparebank 1 Hal­ling­dal Vald­res Hol­der åpent så len­ge som mu­lig

På man­ge arbeidsplasser er det lagt opp til at det i størst mu­lig grad skal være mu­lig å jobbe hei­me­fra, men det er van­ske­lig for ban­ke­ne av hen­syn til be­ho­vet for å be­tje­ne kun­de­ne.