Fagernes/Gol: Det sier administrerende direktør Knut Oscar Fleten i SpareBank 1 Hallingdal Valdres til avisa Valdres. Med sine ni fysiske lokasjoner i Hallingdal og Valdres, er ikke konsernet blant de største finansinstitusjonene i Norge, men det markerer seg likevel som en pådriver for at hele Sparebank1-alliansen og resten av Finans-Norge følger etter i grønn retning.

– Vi har alltid ment at det er mulig å være framoverlent og ha kvalitet og være synlig langt utenfor eget geografisk område om en jobber mot klare mål og gjør det med kvalitet. Vi har noen fordeler mot de største aktørene i finansnæringa. For oss er det lettere å snu seg og å få gjennomslag internt. Vi er litt lettere til beins enn mange andre, sier Fleten.

Inspirasjon for andre

Juryen sier i sin begrunnelse at banken får utmerkelsen for sin ambisiøse og aktive rolle i å skape en grønnere bransje. Juryen har særlig latt seg imponere over hvordan konsernet har gjort grep på flere nivåer for å bli mer en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon – samtidig med å stimulere både kunder, partnere og bransjen til å trekke i mulig bærekraftig retning. Juryen viser at myndigheter, næringsliv og privatkunder stiller stadig større krav til banker om bærekraft. Og at også EU i de neste årene vil kreve at finansaktører rapporterer om miljømessig bærekraft, samt kan redegjøre for om de økonomiske aktivitetene eller finansielle produktene som tilbys er bærekraftige.

Langvarig satsing

Fleten forteller til avisa at banken allerede i 2014 startet arbeidet som nå har oppnådd nasjonal anerkjennelse.

– Vi var som sagt først ute med grønne næringslån og miljølån. Det er det ikke alle som vet. Hele organisasjonen har dratt i samme retning hele vegen. Og vi ser nå at resten av bransjen kommer etter. Vi må stadig videreutvikle oss og våre produkter, ellers blir vi både innhentet og forbigått, sier Fleten.

Avisa lurer på hva det egentlig betyr å drive med grønne utlån. Og Fleten forklarer gjerne.

– Bankens største avtrykk settes gjennom hva vi låner ut penger til. Grønne utlånsprodukter er rimeligere. Skal du få tilbud, så må du vise at du virkelig vil ta riktige miljøvalg. Vi diskuterer med kunden hva som må til. Skal du bygge nye kontorer kan du bygge mer miljøvennlig. Skal du kjøe nye kjøretøy kan du velge nullutslipp. Det er avgjørende for oss at det virkelig tas grønnere valg. I den andre enden av våre utlån finner du grønne innskudd. Vi får penger som vi har forpliktet oss til å låne ut på grønne vilkår. Vi må kunne dokumentere at produktene virkelig er grønne, forteller Fleten.

Mange tiltak

Her er noen av tiltakene som har gjort at finansinstitusjonen, med sine 9 fysiske lokasjoner i Halling og Valdres, er et forbilledlig og prisverdig Miljøfyrtårn:

  • Tilbyr flere grønne finansielle produkter som skal stimulere kunder til klima- og miljøvennlige valg og investeringer. Banken har i dag fem ulike miljøprodukter til privatmarkedet som gjelder finansiering av hus og hytte, samt ett til næringslivskunder. Med disse produktene er konsernet blant bankene i Norge som siden 2016 har lansert flest utlånsprodukter som er med på å gjøre energi- og miljøinvesteringer mer lønnsomt for kundene. Etter tredje kvartal 2020 kan banken rapportere med 250 mill. kroner i «grønne» utlån, sammenlignet med 70 mill. kroner på samme tid i fjor.
  • Jobber med videreutvikling av sitt tjenestetilbud i bærekraftig retning. Konsernet lanserte i 2019 flere nye og tilpassa grønne produkter, der målet på sikt er å bygge en betydelig grønn balanse, dvs. at bankens grønne innlånsprodukt samt grønne obligasjonslån finansierer bankens grønne utlånsprodukter til private og næringslivet. På denne måten er banken med på å finansiere utlån til bærekraftige investeringer.
  • Har laget et grønt rammeverk «Green Finance Framework» med tydelige krav til grønne utlån og innskudd, og med minimumskrav innen bærekraft for å få finansiering. Har måttet takke nei til en næringslivskunde som ikke oppfylte bankens krav innen bærekraft.
  • Er en pådriver for at hele bankalliansen i Sparebank 1 så vel som resten av Finans-Norge følger etter i grønn retning.
  • Jobber systematisk med effektiv ressursbruk og med å redusere egen miljøbelastning, gjennom målrettet arbeid med blant annet å redusere avfall og reisevirksomhet. Banken har så langt redusert sitt totale CO2 utslipp i konsernet med 25 % og 19 % per ansatt.
  • Stimulerer ansatte til større miljøbevissthet og engasjement gjennom flere interne tiltak (Ryddeuken, samarbeid med Hold Norge rent og andre aktiviteter knyttet til Miljøfyrtårn-sertifisering).

Fakta

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser veg mot en grønnere og mer bærekraftig framtid. Tre priser ble utdelt for 2020:

Årets Miljøfyrtårn 2020 (små og mellomstore virksomheter): Moderne Byggfornyelse AS

Årets Miljøfyrtårn 2020 (konsern og store virksomheter): SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Årets Inspirasjon 2020: Sandefjord kommune

Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).