Gå til sidens hovedinnhold

Sparebank 1 Hallingdal Valdres går i bresjen: Første tradisjonelle bank, regnskap og eiendomsmegler som sertifiseres etter nye regler

Artikkelen er over 1 år gammel

SpareBank 1 Hallingdal har jobbet med å bli Miljøfyrtårnsertifisert siden i vår og er første tradisjonelle bank, regnskap og eiendomsmegler i Norge som Miljøtårnsertifiseres etter de nye bransjekriteriene for bank og finans.

VALDRES: Miljøfyrtårn er et godt kjent og det mest brukte miljøsertifikatet i Norge. Gjennom sertifiseringen har SpareBank 1 Hallingdal Valdres forpliktet seg til målrettet arbeid med å forbedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport, samt å utvikle tjenestetilbudet til sine kunder.

Sertifiseringen er omstendelig og tidkrevende, og har involvert hele konsernet, både bank, regnskap og eiendomsmegler.

– I arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen har alle konsernets rutiner blitt gjennomgått for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Dette har vi måttet gjøre ved alle våre fysiske lokasjoner, totalt 12 stk. Det har vært en tidkrevende jobb, men ved å sertifisere konsernet sparer vi ikke bare miljøet - men også utgifter som energiøkonomisering og avfallsreduksjon sier Energi- og miljørådgiver i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, Emma Thylander.

Første bank, regnskap og eiendomsmegler

I juni 2019 lanserte Miljøfyrtårn et nytt kriteriesett som skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen».

De nye kriteriene går dypere i materien på de miljømessige konsekvensene av kjernevirksomheten til finansinstitusjoner og SpareBank 1 Hallingdal Valdres er første bank, regnskap og eiendomsmegler som har sertifisert seg etter disse nye kriteriene.

– Vi er svært glade for at SpareBank1 Hallingdal Valdres baner vei for en grønnere bank- og finansbransje, som en av de første bankene i Norge som er sertifisert etter våre nye bank- og finanskriterier! Kunder, medarbeidere og partnere kan være trygge på at Sparebank1 jobber systematisk og helhetlig for å redusere sin egen miljøbelastning – samtidig som de tilbyr grønne utlånsprodukter og hjelper kunder med bærekraftige investeringer. Dette er et viktig bidrag for at Norge skal klare å nå klimamålene, og en viktig driver for grønn omstilling, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Jobben er ikke ferdig nå

– Det har vært en spennende reise og vi har lært mye underveis bekrefter Thylander, men veien videre som Miljøfyrtårn-bedrift er ikke ferdig ved sertifisering. Det er krav om årlig innrapportering og forbedring. For SpareBank 1 Hallingdal Valdres stopper det heller ikke med dette.

– Vi jobber kontinuerlig med å se på muligheter både internt og ut mot kunder for å bidra til en grønnere fremtid. Vi har satt oss som mål å være ledende på dette i Norge innen vår bransje. Per i dag er det ingen andre banker i Norge som har gjort så mye konkret i forhold til å vise at de faktisk satser på miljø som en aktiv strategi. Vi ser at vi blir kopiert av de større nasjonale bankene, derfor må vi bare jobbe på videre slik at vi kan dra bransjen i riktig retning i forhold til miljø, smiler Thylander.

Kommentarer til denne saken