Sparebank 1 Hallingdal Valdres nær doblet resultatet 1.halvår

Konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres oppnådde et resultat på 114 millioner kroner etter skatt i første halvår 2019, mot 62 millioner kroner i samme periode i fjor.