- Satser på Fagernes og Beitostølen, men legg ikkje ned på Heggenes

Ad­mi­nist­re­ran­de di­rek­tør i Sparebank 1 Vald­res Hal­ling­dal, Knut Oscar Fle­ten, for­tel at dei li­ke­vel ik­kje blir med på ei sat­sing i Coop-byg­get på Heg­ge­nes, men vil ha ho­vud­kon­tor på Fa­ger­nes og Bei­to­stø­len. Fi­li­a­len på Ting­vang (Heggenes) skal be­stå, men ban­ken blir lei­ge­ta­kar i byg­get.