Sparebankstiftelsen DNB har drysset 37 millioner kroner over Valdres de siste 10 årene. Ønsker seg flere søknader

Sparebankstiftelsen DNB har støttet nesten 150 prosjekter med til sammen 37 millioner kroner til prosjekter i Valdres de siste ti årene. Direktøren tror det er mange som ikke kjenner til muligheten.