Sparebankstiftelsen Hallingdal inn i kampen mot mikroplast

MIKROPLAST: Sparebankstiftelsen Hallingdal vil støtte miljøtiltak som skal stoppe forurensning fra kunstgressbaner, ved å hindre spredning av granulater.

MIKROPLAST: Sparebankstiftelsen Hallingdal vil støtte miljøtiltak som skal stoppe forurensning fra kunstgressbaner, ved å hindre spredning av granulater. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sparebankstiftelsen Hallingdal har vedtatt å yte betydelig støtte til håndtering av gummigranulater som benyttes på kunstgressbaner. 

DEL

HALLINGDAL/VALDRES: – Gummigranulater er definert som mikroplast. Stiftelsen ønsker å bidra med penger til tiltak som fanger opp granulatene og sikrer at de ikke kommer på avveie, skriver Sparebankstiftelsen Hallingdal i en pressemelding.

Gavene fra stiftelsen skal være en støtte ved siden av idrettslagets egne midler og eventuelle gaver eller midler fra andre kilder.

Viktig å stoppe forurensning

Sparebankstiftelsen Hallingdal skriver videre at Norges Fotball Forbund har egne anleggskonsulenter som arbeider med tiltak tilpasset hver enkelt bane.

– Noen av de viktigste tiltakene er en fysisk sperre rundt banen og eventuelle snødeponi. Videre må avløp sikres, slik at ikke mikroplasten blir med ut i avløp og gråvann. Det må tilrettelegges områder for børsting og fjerning av granulater fra klær og sko, fastslår Sparebankstiftelsen.

– Kunstgressbanene i Hallingdal og Valdres er aktive møteplasser for barn og unge. Det syder av aktivitet rundt disse banene. Når de ble bygget var ikke miljøutfordringene tilstrekkelig kartlagt. Nå ser vi viktigheten av å stoppe forurensning fra banene, skriver Sparebankstiftelsen Hallingdal, som ønsker å være med på å løse disse utfordringene.

– Det er utrolig viktig at arenaene lever videre og skaper liv, glede, aktivitet og idrettslig utfoldelse. Lokalsamfunnene har ikke råd til å miste fotballbanene sine.

Ta kontakt

– Det er 13 kunstgressbaner i Hallingdal og Valdres. I tillegg er det to haller med kunstgressbaner. Disse inviteres nå til dialog med Norges Fotball Forbund, som kan vurdere tiltak for den enkelte bane. Sparebankstiftelsen Hallingdal ønsker kontakt med alle baneeiere og vil hjelpe disse med å søke gave fra stiftelsen.

Hvert av anleggene i Hallingdal og Valdres kan søke om gave til investeringer, tiltak og arbeid med miljøtiltak spesielt rettet inn mot gummigranulatproblematikken på fotballbaner med kunstgress.

Opptil 600.000

På miljørettede tiltak med budsjett begrenset oppad til kr 600 000 vil stiftelsen yte inntil 50 prosent av kostnadene (med fratrekk for MVA. kompensasjon). Søknader med totalbudsjett over kr 600 000 vil bli individuelt vurdert og behandlet, opplyser stiftelsen.

Sparebankstiftelsen stiller krav til at tiltakene er i tråd med de anbefalinger som gis av Norges Fotballforbund og nasjonale føringer eller påbud, og tiltaket skal være kvalitetssikret av anleggskonsulent fra Norges Fotballforbund. Stiftelsen presiserer at det ikke gis gaver til ordinær drift eller opprydding i tidligere forurensning, og at søknaden må spesifisere hva som er nye tiltak på banene, og eventuelt hva som er gjort tidligere.

Uavhengig av eierskap

– Sparebankstiftelsen gir normalt ikke pengegaver der det offentlige er eiere. Vi vet at eierskap av fotballbaner kan være både kommuner og idrettslag. I denne saken gir vi prosjektgaver uavhengig av hvem som står som eier av banen så lenge banen er tilgjengelig for breddeidrett og åpen for lokalsamfunnets innbyggere, skriver stiftelsen.

Sparebankstiftelsen Hallingdal

Sparebankstiftelsen Hallingdal forvalter egenkapitalbevis i Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Stiftelsen mottar utbytte av bankens overskudd. Deler av disse pengene deler Sparebankstiftelsen Hallingdal ut til prosjekter i lokalmiljøet der Sparebank 1 Hallingdal Valdres har sitt geografiske tyngdepunkt. Sparebankstiftelsen skal hjelpe lokale lag og foreninger økonomisk for å øke engasjement, trivsel og aktivitet i nærmiljøet.
Artikkeltags