VANG: Laurdag morgon er det spegelblanke vegar i området Øye (nokre stader), Vennis og vidare. Avisbodet har så langt ikkje fått levert avisa til desse stadene på grunn av dette. Avisa Valdres beklagar dette og vil levere avisene seinare.