– Spennende og viktig

Flere har ytret ønske om at Frikars «Skaut» skal vises i Valdres. Utflyttet valdris og leder for Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, håper på sin side først og fremst at det lokale dansekompaniet tar forestillingen sin med til Groruddalen i Oslo.