Gå til sidens hovedinnhold

Spennende omstillingsprosjekt i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune er i gang med et spennende omstillingsprosjekt. Målet er å bidra til etablering av 200 nye arbeidsplasser i perioden 2021-2026, i tillegg til å sikre eksisterende næringsliv.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Forrige uke var mannen som skal lede omstillingsprosjektet, Christian Hedløv Engh, på plass i Valdres. Engh kommer fra direktørstilling i Innovasjon Norge, og han har lang erfaring fra å drive utviklingsprosjekter. Bakgrunnen for at Nord-Aurdal kommune har satt i gang et omstillingsprosjekt, er at kommunen de siste årene har mistet flere store arbeidsplasser, blant annet da 70 årsverk forsvant med Schibsted-nedlegginga. En regresjonsanalyse viste at kommunen ville tape ytterligere 11 årsverk som en konsekvens.

Les også

Nå er Christian (54) i gang med å skape 200 nye jobber i Nord-Aurdal

For Valdres som region er det avgjørende at Nord-Aurdal og Fagernes lykkes med omstilling. Utvikling av regionen, med arbeidsplasser, næringsliv og boliger, er sjølsagt ikke et eneansvar for Nord-Aurdal, men kommunen er en viktig og nødvendig motor for hele regionen. Og det er den erfarne Engh som har fått jobben med å lede omstillingsprosjektet. I et intervju med avisa sier Engh at det som skjer i Valdres er viktig for Nord-Aurdal og vice versa.

Han mener det ikke er et «hårete mål» at det skal skapes 200 nye arbeidsplasser de neste seks årene. Årsaka er at han mener Valdres har langt større potensial enn det som regionen har klart å ta ut, og mener regionen må feste blikket nasjonalt og internasjonalt. «Her skal vi kunne være attraktive for folk enten om de er fra Hamar, Haugesund eller Hamburg. Det skal være like naturlig for tilreisende å velge Valdres uansett hvor de kommer fra», sier Engh.

Om ikke det er hårete, så er det i alle fall et ambisiøst mål. Reiselivsnæringa i Valdres er viktig, men er det noe pandemien har vist oss, så er det at den ikke kan være motoren aleine i ei storsatsing på nye arbeidsplasser. Her må alle steiner snus, og alle muligheter vurderes. Omstillingsprosjektet i Nord-Aurdal er satt til å vare i tre år med mulighet for tre års forlengelse, og har fått støtte både fra Innovasjon Norge og Innlandet fylke.

Les også

Slik skal Nord-Aurdal få 150 nye arbeidsplasser

Framtidstro, optimisme og ønsket om å bosette seg et sted er ikke noe som kan vedtas. Det er holdninger og muligheter som må bygges over tid, og det må jobbes på brei front. Utflytting, omstillingsbehov i viktige næringer og mangel på boliger er også noen av utfordringene. Men man må starte et sted, og Nord-Aurdal kommunes omstillingsprosjekt er åpenbart et svært godt sted.

Kommentarer til denne saken