Denne uka inviterte Valdres Storhall og daglig leder Carl Frithjof Tidemand-Johannessen til innspillsmøte. Ønsket er å utvide dagens hallareal med mellom 2500 og 3000 kvadratmeter, som vil være en god utvidelse av dagens hallstørrelse på 9600 kvadratmeter med 800 kvadratmeter i tillegg for servicebygg. Spørsmålet da er hva idrettsmiljøene ønsker seg. Tidemand-Johannessen peker sjøl på behovet for å utvide med en flerbrukshall og en aktivitetshall.

Allerede i dag er Valdres Storhall et godt anlegg for idrettsaktiviteter for barn og unge. Hallen er ei samlingsstue for aktiviteter over hele Valdres, sjøl om det er Nord-Aurdal kommune og Sør-Aurdal kommune som er hovedeiere.

Men behovet er større enn plassen, samtidig som det kan trenges nye typer anlegg for nye aktiviteter. I dag har Valdres Storhall fotballbaner, friidrettsareal med lengdegrop og løpebaner og kastring, parkettgolv til blant anna håndball, volleyball og basket, klatrehall og en aktivitetssal for blant anna gruppetimer og dans. I tillegg har det de siste åra blitt lagt ned et stort arbeid i utviding av sykkeltilbudet, en bane for discgolf og Turløypa, som kan brukes både på sommeren og som skiløype på vinteren.

Av de forslaga som har kommet til nå, er det blant anna forslag om et E-sportssenter, som ikke finnes i Nord-Aurdal i dag. Og sjøl om det først og fremst er lokalbefolkninga som bor her som bruker Valdres storhall, tror Tidemand-Johannessen at storhallen også kan bli en møteplass også for hyttefolk som i dag benytter seg av nærmiljøet rundt storhallen.

På møtet torsdag ble det drodlet i grupper, og gjengs for gruppene var at det er stor interesse for innendørs arena for padeltennis og tennis, basishall for turn og fitness samt å kunne se muligheten for flerbruk innenfor de ulike idrettsaktivitetene.

Hva kostnaden blir, er foreløpig ikke klart. Tidemand-Johannessen håper at oppstart for utvidelsen kan starte i 2024, men understreker at det blir tidligst da. Uansett vil Valdres Storhall AS, eierne og de ulike idrettslagene og aktørene som bruker storhallen, ha med seg at hallen må bygges for bruk og aktiviteter de neste tiåra.

Vi ønsker Valdres storhall lykke til med arbeidet.