Spesielt glatt vinterføre: Ny rekord i antall tonn med grus på kommunale veger og fortau i Nord-Aurdal

– Vi begynner å sope opp grusen på de kommunale vegene først etter påske, sier Erik Dajani ved teknisk etat i Nord-Aurdal kommune. Han kan også fortelle at de har satt ny rekord i antall tonn med grus som er kjørt på for å motvirke det glatte føret som vi har hatt i vinter.