Hanne Alstrup Velure har et innlegg i Valdres under overskriften: «Fylkestingets budsjettkamerater bryter spillereglene og sender regningen til barna våre.»

Min far hadde i sin tid et ordtak som han av og til brukte i noen sammenhenger: «En må ikke glemme at kua har vært kalv.» (OG – min far var høyremann!) Dette ordtaket er ikke helt sammenlignbart med det jeg påpeker nedenfor da dette ordtaket har mer med hvor fort voksne kan glemme egne «synder» fra ungdomsårene.

Les også

Fylkestingets budsjettkamerater bryter spillereglene og sender regningen til barna våre!

Likevel er der en parallell til hvor fort Velure og bl.a. Høyre ser ut til å glemme brudd på «spillereglene» for ei stund tilbake. Min kommentar dreier seg ikke om støtte/ikke støtte til det hun hevder «budsjettkameratene» bryter.

Jeg undres ofte over om det egentlig fins noen spilleregler i politikken. For meg kan det se ut til at oppfattelsen av hva som eventuelt er spilleregler, litt for ofte, er ulik i de forskjellige partier. Hvis partiene ikke er enige i definisjonen av hva spillereglene skal være, tolker, etter min mening, partiene «spillereglene» etter eget hode.