Spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide: Sver­re Myrli (Ap) spør om ut­byg­ging E16 Turt­nes-Øye

Stor­tings­re­pre­sen­tant Sver­re Myrli øns­ker å få i gang ut­byg­ging av E16 Turt­nes-Øye og har stilt sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide et skrift­lig spørs­mål om saken.