Hedmark og Oppland blir Innlandet friidrettskrets fra nyttår

Nok en fusjon på tvers av fylkesgrensene skjedde mandag kveld, da både Oppland og Hedmark friidrettskretser holdt ekstraordinært årsmøte og stemte ja til å slå sammen de to friidrettskretsene fra 1. januar 2020.