Eivind Fosheim med klasseseier i Grenserittet

Vest­re­slid­rin­gen Ei­vind Fosheim vin­ner det mes­te han stil­ler opp i for sin aldersklasse. Den­ne gang var det Gren­se­rit­tet, med tida 2.45.42 på de åtte mi­le­ne mel­lom Sve­ri­ge og Norge.