Oppland idrettskrets tar ikke stilling til oppropet om ekstraordinært ting

Berit Brørby er leder i Oppland idrettskrets. Foto: Per Heieren / Ringerikes Blad

Berit Brørby er leder i Oppland idrettskrets. Foto: Per Heieren / Ringerikes Blad

Av
DEL

Oppland idrettskrets (OIK) ble utfordret av Troms idrettskrets til å støtte et opprop om ekstraordinært ting i Norges idrettsforbund i kjølvannet av den siste tidens bråk i Idrettsforbundet.

Oppropet hadde svarfrist 15. januar, og på et møte onsdag besluttet Oppland idrettskrets å ikke ta stilling til oppropet på nåværende tidspunkt. De begrunner det med at idrettsstyret i Norges idrettsforbund har invitert alle idrettskretsledere og særforbundspresidenter til informasjonsmøte 24. januar, og at Oppland idrettskrets ønsker å avvente til etter dette møtet før de kommer med sin beslutning. –

Oppland idrettskrets velger ikke å ta stilling til oppropet på nåværende tidspunkt. I stedet ønsker OIK å avvente informasjonsmøtet 24. januar slik at man kan ha all nødvendig informasjon tilgjengelig før eventuell beslutning fattes om å kreve ekstraordinært ting eller ikke, skriver organisasjonskonsulent Jørn G. Skjærvik i en pressemelding på vegne av idrettskretsen og styrets leder Berit Brørby.

Artikkeltags