Sprekk i betongen førte til e.coli i vatnet: Oppfordringa er framleis å koke drikkevatn

Torsdag gjekk det ut varsel om det var funne e.coli-bakteriar i vatnet frå Vang vassverk. Innbyggjarar i Vang sentrum vart difor anbefalt å koke drikkevatnet.