Sta­tens veg­ve­sen: 100 mil­li­o­ner i fra­drag for gode E16-pla­ner

Seks uker et­ter at ko­ro­na­vi­ru­set stan­set utlysninga av E16 gjen­nom Kvams­klei­va, er veg­pro­sjek­tet sendt ut på an­bud, skri­ver Sta­tens veg­ve­sen i en pres­se­mel­ding.