Tett på Knut Reiersrud i stua til Heidi og Rune Glimsdal

Det ble en opp­le­vel­se av de sjeld­ne. Knut Reiersrud lek­te seg gjen­nom 1,5 time med sine gi­ta­rer og sang­stem­me heime hos Hei­di og Rune Glims­dal. 50 pub­li­kum­me­re fikk både mu­si­kals­ke to­ner og ka­ke til des­sert.