Den norske elbilpolitikken har vært en stor suksess. Det ruller over 200.000 elbiler på norske veier, og annenhver bil som selges er en elbil. Det kutter utslipp og gjør at vi når klimamålene våre.

Venstre har vært, og skal fortsatt være, garantisten for å videreføre elbilfordelene. Vi har gjennom mange år sørget for at det skal klimavennlige alternativet alltid skal være det billigste. Det fungerer. Faktisk har utslippene fra veitrafikken gått ned med hele 16% siden 2015. Mye av det handler om at stadig flere velger å kjøre elbil i stedet for en forurensende bil. Fremover må utslippene reduseres enda raskere.

Venstres programkomité foreslå å videreføre elbilfordelene i neste stortingsperiode. Vi mener det grønne skiftet krever forutsigbarhet for bilistene. Hvis du kjøper en elbil i dag, skal du også vite at det skal lønne seg på sikt.

Stadig flere partier tar til orde for å vrake dagens fordeler. Det vil være å skrote en ordning som har fungert veldig godt. Stortinget har blitt enig om at det i 2025 kun skal selges utslippsfrie biler. For å nå det målet må vi sørge for folk har en god grunn til å velge det klimavennlige alternativet.

Dette er ikke tiden for eksperimenter. Dette er tiden for å satse på det som fungerer for at vi skal kutte utslipp og bli et fornybart samfunn.