Månojordet og Gamletun, er det gode namn på vegar til bustadfelt på Leira?

Av

Månojordet og Gamletun, er det gode namn på vegar til bustadfelt på Leira? Og kan nye hyttefelt i Tisleidalen ha fuglenamn? Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal har hatt oppe ein del vegnamn, og namneforslaga ligg no ute på høyring fram til 1. mars 2019.