TONSÅSEN: Kjøretøyet skal ha stanset like før klokka 8 fredag.

Det går ikke fram av trafikkmeldingen hva slags kjøretøy det dreier seg om, eller om dette på noen måte er til hinder for trafikken.

Situasjonen er imidlertid beregnet å være løst ved 10-tiden fredag, men Statens vegvesen bemerker at sluttiden er usikker og kan endres.