Regjeringen i gang med ny sentraliseringsreform: Skatteoppkreverne på Leira kan bli underlagt staten

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Det betyr at de seks skatteoppkreverne i Valdres kan få ny arbeidsgiver.