Statens naturoppsyn brukte fly over Valdres. I tre områder søkes det spesielt etter ulovlig snøskuterkjørere

Lørdag var en politibetjent fra Valdres med Statens naturoppsyn (SNO) ute i felten i Skrautvål. Der sjekket de området for ulovlig snøskuterkjøring.