Statens naturoppsyn har fått flere tips om ulovlig snøskuterkjøring. Gjennomførte kontroller

Statens naturoppsyn (SNO) har de siste dagene mottatt mange tips om ulovlig snøskuterkjøring og ber folk om å følge regelverket for å unngå skade på både mennesker og dyr. Det skriver Miljødirektoratet i en e-post etter at SNO har mottatt mange tips om ulovlig snøskuterkjøring.