Gå til sidens hovedinnhold

Statens vegvesen ber folk skifte til vinterdekk hvis de skal kjøre bil på flere av fjellovergangene i fjellet i Oppland i høstferien

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er meldt til dels mye nedbør fra mandag midt på dagen. Vinterværet i fjellet fortsetter tirsdag. Nedbøren kommer sammen med sterk vind. Både over Valdresflye og Filefjell kan få kuldegrader og snø.

Vald­res: – Det er fare for snø i fjel­let over 500–600 me­ter. Der­for er det vik­tig å føl­ge med på vær- og fø­re­mel­din­ger, sier sek­sjons­le­der As­bjørn Stens­rud i Sta­tens veg­ve­sen, veg­av­de­ling Opp­land.

Be­kym­ret

Sta­tens veg­ve­sen er be­kym­ret for at det kan bli svært van­ske­li­ge kjø­re­for­hold i fjel­let.

– Jeg vil si det så sterkt at folk bør la bi­len stå i ste­det for å kjøre fle­re av fjell­over­gan­ge­ne mel­lom øst og vest, sier Stens­rud.

Er i be­red­skap

Veg­ve­se­net og en­tre­pre­nø­re­ne som ryd­der fjell­over­gan­ge­ne føl­ger si­tua­sjo­nen nøye.

– Hvis folk må kjøre bil er det vin­ter­dekk som gjel­der. Som­mer­dekk over 600–700 me­ter kan ska­pe far­li­ge si­tua­sjo­ner og kaos på fjell­over­gan­ge­ne, sier Stens­rud.

– Er det ak­tu­elt å sten­ge noen av fjell­over­gan­ge­ne?

– Ja, blir det ufor­svar­lig å hol­de fjell­over­gan­ge­ne oppe sten­ger vi, sier Stens­rud.

Kommentarer til denne saken