Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Therese Høy er prosjektleder for Prosjekt Vestoppland siden august 2018

Therese Høy er prosjektleder for Prosjekt Vestoppland siden august 2018 Foto:

Av

Bygg- og anleggsbransjen betraktes oftest som mannsdominert, men Statens vegvesen skiller seg tydelig ut.

DEL

(Vegvesen.no): Våre tall viser nemlig at vi har hatt en jevn økning både i antall kvinnelige ansatte og kvinnelige ledere de siste femten årene. I første tertial i 2003 hadde Vegvesenet 53 kvinnelige ledere (22 prosent), mens vi per i dag har 191 kvinner i lederstillinger (37 prosent). Antallet kvinnelige ledere har økt med 15 prosent på femten år. I 2003 var 50 prosent av alle nyansatte ledere kvinner, mens i 2018 var tallet 67 prosent, en økning på 17 prosent.

Full fart forover!

Therese Høy vært prosjektleder for Prosjekt Vestoppland siden august 2018, og leder dermed et av de største utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen. Høy har sin daglige arbeidsplass på anleggsriggen på Roa. Per nå har prosjektet ansvaret for utbygging av E16 i Valdres og riksveg 4 mellom Roa og Lygna på Hadeland.

– I perioden 2007-2010 jobbet jeg som controller og med prosjektstyring i Statens vegvesen. Etter det har jeg jobbet som prosjektleder i konsulentbransjen med oppdrag for ulike private og offentlige utbyggere, sier Høy.

– Jobben min er krevende og variert. Det er full fart hele tiden, og jeg rekker aldri å kjede meg! E16 Bagn-Bjørgo er under bygging nå, og det er min jobb å være i forkant når nye aktiviteter skal starte opp. Når det gjelder rv.4, jobber vi nå med å sikre finansiering i tillegg til å jobbe med konkurransegrunnlag for entreprisene. I tillegg pågår planprosesser og reguleringsendringer. Det er mye å holde styr på, og jeg må ha full kontroll på hvem som skal gjøre hva, og hva som skal gjøres når i de ulike prosessene som foregår parallelt, sier hun.

– Jeg trives godt, og henter energi fra lange turer i skogen på fritiden, sier hun.

Fag viktigere enn kjønn

– Det er viktig for meg at folk har det bra, det er også en viktig del av jobben min som prosjektleder. Heldigvis har jeg flinke, selvgående folk, og vi har det gøy på jobb. Jeg tenker egentlig ikke at det er et problem å være kvinne i denne bransjen; det kan ha både fordeler og ulemper. Jeg har lang erfaring med å jobbe i mannsdominerte bransjer, og jeg opplever at så lenge vi er konsentrert om faget, så blir jeg behandlet likt som menn i 99 prosent av tilfellene, sier hun.

En attraktiv arbeidsplass for alle

– Likestilling har vært på vår dagsorden i mange år. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver uansett kjønn – og det har vi oppnådd, sier Vidar Lødrup, HR-direktør i Vegvesenet.

I fjor kåret Universum Statens vegvesen som landets 9. mest attraktive arbeidsplass for ingeniører. I underkant av 10 000 yrkesaktive med høyere utdanning deltok i undersøkelsen. En interessant observasjon var at kvinnelige ingeniører rangerer Vegvesenet som nr. 7, mens mannlige ingeniører har dem på en 12. plass.

– Vegdirektøren vil være leder for en åpen og inkluderende etat. Han ønsker at Vegvesenet skal fremme likestilling og bidra til et samfunn uten diskriminering, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og seksuell orientering, fastslår Lødrup.

Les saken i sin helhet her: Fire av til ledere i Statens vegvesen er kvinner

Artikkeltags