-Hedmark støtter kravet om vegarbeidsplasser lokalt

Arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune gjentok viktigheten av desentralisering og balansert utvikling for Innlandet torsdag.