Vegvesenet ønsker tilbud på døgnhvileplasser langs E16

Det er noe sånt som dette Statens vegvesen og NLF ønsker å få på plass i Valdres. Bildet er fra Fugleåsen døgnhvileplass i Akershus.

Det er noe sånt som dette Statens vegvesen og NLF ønsker å få på plass i Valdres. Bildet er fra Fugleåsen døgnhvileplass i Akershus. Foto:

Statens vegvesen ønsker å etablere 10 – 15 døgnhvileplasser for yrkessjåfører langs E16 på strekningen Fagernes - Vang. Vegvesenet ber private som kan stille oppstillingsplasser og tilgang til dusj og toalett for yrkessjåførene til rådighet, om å levere inn tilbud.

DEL

Valdres: Alle yrkessjåfører er pålagt å hvile seg med jevne mellomrom når de kjører langt. At sjåførene følger reglene i kjøre- og hviletidsbestemmelsene har stor betydning for trafikksikkerheten. Statens vegvesen bygger døgnhvileplasser langs de mest trafikkerte riksvegene, men Vegvesenet kan også inngå avtaler med private om leie av areal og tilskudd til drift av sanitæranlegg for sjåførene.

Onsdag 19. juni klokka 12 vil Vegvesenet gi informasjon til private som kan være interessert i å etablere og drifte mellom 10 og 15 døgnhvileplasser langs E16 over en tiårsperiode fra høsten 2020.

Tilbudskonferansen blir holdt på Fagernes trafikkstasjon. Vegvesenet ønsker pristilbud fra servicebedrifter eller andre med god tilgang til E16 nord for Fagernes på hva det vil koste å etablere, drive og vedlikeholde noen slike plasser i perioden.

Det kan være aktuelt å inngå avtaler med flere enn en tilbyder, hvis det ikke er mulig å etablere nok plasser på ett sted. Nærmere opplysninger og en beskrivelse av hvilke krav Statens vegvesen stiller til døgnhvileplasser finnes i tilbudsdatabasen Doffin/KGV.

Artikkeltags