Undersøker kulturminner langs E16 i Ulnes

Som et ledd i forberedelsene til utbedringa av E16 Fagernes-Øylo i Valdres, foretar Statens vegvesen kulturminneundersøkelser. Undersøkelsene startet i Ulnes fredag 26. april.