Bygging av ny Tveit bru på E16 i startgropa -etablerer midlertidig bru i anleggsperioden

Gamle Tveit bru på E16 i Vang skal rives og skiftes ut med ei ny. Med det blir en flaskehals på E16 borte. På oppdrag for Statens vegvesen har Dokka Entreprenør AS startet forberedelsene til bygging av den nye brua, melder Statens Vegvesen.