Statskog: "Det som nå i dag framstår som forholdsvis uberørt fjellområde vil miste noe av sitt særpreg"

I et brev datert september 2019 skriver Statskog til Øystre Slidre kommune om trillestien til Rjupetjednet på Valdresflye at "det som nå i dag framstår som forholdsvis uberørt fjellområde vil miste noe av sitt særpreg". De skriver videre at "planene fra første befaring til søknad med prosjektering synes derfor noe overdimensjonert".