Staut er klare – ingen nerver på hjemmebane

Gaute sier til avisa Valdres kort før de går på scenen: – Vi skal levere 100 prosent. Her blir det ingen hvileskjær.