Gå til sidens hovedinnhold

Stein Trons­mo­en: Overlèt til ad­mi­nist­ra­sjo­nen å få vegen ferdig

Slik si­tua­sjo­nen er no, er det iføl­gje sam­ferd­sels­ut­vals­lei­ar Stein Trons­mo­en (Sp) ik­kje be­hov for å framskunde noko møte i sam­ferd­sels­ut­va­let i fyl­kes­kom­mu­nen.

For abonnenter