Gå til sidens hovedinnhold

Steinfylling i Finntøpplie: – Sandpåstrøing i Øystre Slidre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste vet at sandpåstrøing betyr å vedta eller godkjenne noe som er avgjort på forhånd. I Øystre Slidre tas uttrykket også bokstavelig. Etter enstemmig innstilling fra formannskapet er kommunestyret i møte 29. april invitert til å vedta reguleringsplan for Finntøpplie hvor et areal med betydelig innslag av myr skal omskapes til område for fritidsboliger. Hvis det er kommunestyrerepresentanter som tror de kan stoppe denne nedbygginga av myr i 12. time, må de skynde seg opp til Beitostølen før møtet. Husk å ta med spade, og regn med at restaurering av denne myra kan ta tid.

Les også

Øystre Slidre kommune har sagt ja til etablering av mellombels massedeponi i Finntøpplie – før reguleringsplanen er godkjend

Restaurering av myr er av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Innlandet seinest i fjor sommer anbefalt som klimatiltak på generelt grunnlag. Nedbygging av myr fører til økt utslipp av CO2, mens restaurering kan stoppe utslippene og gjøre at myra igjen lagrer karbon. Slik ble det ikke i Finntøpplie. «Money talks!»

Nå håper jeg at kommunen i det minste dropper å bruke bærekraftig i sin omtale av dette prosjektet. «Bærekraftig» ble definert av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987. Det innebærer at dagens generasjon ikke bruker mer av jordas ressurser til å dekke sine behov enn at framtidige generasjoner får samme mulighet til å dekke sine. Med dagens klimautfordringer blir da det å erstatte myr med fritidsboliger aldri bærekraftig.

Så en oppfordring til dere som vil prøve å få stanset nye miljøfiendtlige prosjekter i kommunen: Ikke vent til kommunestyremøtet og håp at de vil bli stoppet der. Da kan det allerede ligge noen hundre lass med grus og stein på området dere ønsker å beskytte.

Trond A. Lie, Beitostølen

Les også

Med Finntøpplie blir en ny bit av Beitostølen fortetta. Nå kommer saka til kommunestyret

Les også

Bitigrenda Sameie klager på støv: – Trafikken i Finntøppvegen er meget stor, med mye anleggstrafikk i forbindelse med byggeprosjekter

Les også

Kritiske til at Finntøpplie på Beitostølen skal bygges ut med hytter og leiligheter: – Beitostølen nedbygges og ødelegges for allmennheten

Kommentarer til denne saken