VESTRE SLIDRE: Brekkudn blir tidvis stengt i uke 38 på grunn av vegvedlikehold. Vegen blir helt stengt i uke 39 og tidvis i uke 40 grunnet asfaltering.

Omkjøring skjer via Panoramavegen.

I helgene er vegen åpen for trafikk.