Stenger ned frivilligsentralen

Stenger ned: I Nord-Aurdal stenges frivilligsentralen på Vikatunet på Fagernes ned fra og med onsdag. Ingen av de øvrige frivilligsentralene i Valdres har foreløpig meldt om at de gjør det samme.

Stenger ned: I Nord-Aurdal stenges frivilligsentralen på Vikatunet på Fagernes ned fra og med onsdag. Ingen av de øvrige frivilligsentralene i Valdres har foreløpig meldt om at de gjør det samme. Foto:

Som følge av kommuneoverlegens vedtak, stenges frivilligsentralen i Nord-Aurdal for å begrense smitterisiko. Ved frivilligsentralene i de øvrige Valdres-kommunene vurderes situasjonen fortløpende for å unngå spredning av koronaviruset.

DEL

VALDRES: – Vi stenger ned hele frivilligsentralen fra og med i dag, sier Tor Sagbakken i Nord-Aurdal frivilligsentral onsdag ettermiddag, etter at Nord-Aurdal kommune fattet vedtak om at alle arrangement i kommunale etater avlyses fram til 1. juni. Da avisa snakket med Sagbakken tidligere på dagen var det foreløpig bare Nord-Aurdal Pensjonistlag som etter egen avgjørelse, hadde avlyst arrangement.

Avlyser fest og arrangement for eldre

Aktivitetsleder Eli Torp ved Sør-Aurdal frivilligsentral forteller at aktiviteter på Hedalsheimen i Hedalen og på Solbraut i Bagn avlyses for onsdag og torsdag. Avlyst blir også det planlagte klessalget for eldre på Hedalsheimen og på Sør-Aurdalsheimen i Bagn. En fest for brukere av tilrettelagte tjenester som skulle holdes i Glasshuset på Sør-Aurdal ungdomsskole fredag, blir det heller ikke noe av.

Ingen «Dugurd» i Etnedal

Avisa har ikke lyktes med å komme i kontakt med Etnedal frivilligsentral, men på frivilligsentralens Facebook-side står det følgende: «Etter kommunens retningslinjer og samtale med kommuneoverlege velger vi nå å avlyse «Dugurd» på fredager en stund framover. Dette er et forebyggende tiltak som vi synes er både riktig og viktig, siden «Dugurd» er en møteplass for den eldre garde. Håper dette blir kortvarig, men «Dugurd» er altså avlyst inntil ny informasjon kommer!»

Flere avlysninger i Øystre Slidre

Gjennom samme formidlingskanal opplyser Øystre Slidre frivilligsentral at både dansen på Moatunet onsdag kveld, allsang på torsdag, sittedansen torsdag ettermiddag og fredagskafeen er avlyst, men at andre aktiviteter inntil videre fortsatt vil foregå med smittereduserende tiltak.

«Aktiv laurdag» avlyses

Vestre Slidre frivilligsentral henviser videre til opplærings- og kultursjef i kommunen, Gunhild Røyne, som forteller at det onsdag blir avholdt møte for å bestemme hvilke tiltak som vil bli gjort for å begrense smitterisiko, og at situasjonen vurderes fortløpende.

– Det er i alle fall bestemt at arrangementet «Aktiv laurdag» som skulle være i Vestre Slidre kulturhus førstkommende lørdag blir avlyst, sier Røyne.

Presentasjonskurs som planlagt

I Vang gikk et presentasjonskurs på Vang barne- og ungdomsskule i regi av frivilligsentralen som planlagt tidligere i dag. Avisa har ikke lyktes med å komme i kontakt med daglig leder for frivilligsentralen, Marte Tangen, men Juliana Bonin ved Vang folkebibliotek, der flere av frivilligsentralens arrangement foregår, forteller at det inntil videre ikke er noen innstillinger i programmet, men at det tas forholdsregler og følges med på hvordan situasjonen utvikler seg.

Artikkeltags