Lenge var E68 (nå E16) alene stamveg Oslo-Bergen, men etter at høyrestatsråd Arne Skauge fikk oppgradert riksveg 7 til en likeverdig stamveg, har E16 stadig møtt sterkere konkurranse og utsettelser. Frps Ketil Solvik-Olsens vraking av ny E 16 Fagernes-Hande i NTP er et eksempel på det!

Les også

Stikk kraftige kjeppar i hjula for mange, og det er det vi treng minst no etter tøffe og lite føreseielege tider

Partier lover og viser forståelse ved besøk og stemmesanking, men statsrådene handler!

E16 har også blitt prioritert til tider. Statsråd Kjell Opseth fra Ap fikk realisert Lærdalstunnelen, og statsråd Liv Signe Navarsete fra Sp kan takkes for dagens standard over Filefjell.

Nok en gang er stamvegen gjennom Valdres kilde til uforståelig vurdering fra Statens vegvesen og regjeringen. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård aksepterer total stenging i ett år og nattestenging i to-tre år for å oppgradere Lærdalstunnelen!

E16 er den eneste sikre vinteråpne veg Oslo-Bergen. Værforskere spår at vinterværet blir heftigere og villere med store konsekvenser vinterstid for fjellovergangene. Norge trenger en vintersikker veg øst-vest!

Den «EU-pålagte» oppgraderingen av Lærdalstunnelen er vanskelig å fatte slik den framstår i dag. Andre og eldre tunneler i Norge har dårligere standard, og «pålegget» fra EU med utbedring av Lærdalstunnelen til en kostnad på over to milliarder synes unødig omfattende. Norge er ikke medlem av EU!

Tunneler i sentrale deler av Europa, som for eksempel mellom Østerrike og Italia, har en langt høyere trafikk og er underlagt EUs regime. Hva skjer med oppgradering av disse? Når blir påleggene realiserte? Et Europa i energi- og krigskrise har andre utfordringer. Med Putins atomtrussel og aggresjon blir trolig andre tiltak prioritert!

En sikker helårs vegforbindelse i Norge øst-vest kan være strategisk avgjørende. Stenging av E16 er uakseptabelt, ikke minst med dagens krav til beredskap. Å stenge et så viktig vegsamband mens krig og krise raser i Europa, er uforsvarlig!

Før Lærdalstunnelen ble bygget, var bilferge Lærdal–Gudvangen del av E16. Det må være et krav at denne forbindelsen opprettes igjen før tunnelen stenges. Samferdselsministeren har på en lettvint måte avvist dette.

Det hevdes at å gjenopprette fergekaiene med biloppstillingsplasser blir for kostbart og at reisende ikke vil benytte et slikt tilbud i dag. Med alle andre samband stengte vil selvsagt tilbudet nyttes. Og når det gjelder kostnader, spares det ikke når regjeringen vedtar å bygge en skipstunnel utenfor Stadlandet til 2,8 milliarder kroner.

I nyhetene på TV fikk berørt Sp-ordfører framsnakke prestisjeprosjektet og imøtegå Aftenpostens leder som argumenterte for å skrinlegge tunnelprosjektet. «Hurtigruten skal ha en trygg seilas»! Men Hurtigruten som turistskip ønsker ikke å benytte tunnelen!

Stamvegen E16 er fortsatt en vesentlig samferdselsåre øst-vest i den «nye» fylkeskommunen, Innlandet. Vi savner et engasjement fra fylkeskommunen for å sikre åpen forbindelse mot vest hele året. Innlandet er mer enn Mjøsområdet og Hamar! For Valdres og særlig Valdresekspressen kan en lengre total stenging bli ødeleggende.

Når det gjelder godstrafikken, har Norsk Lastebileier-Forbund forstått problemstillingen og advart mot stenging, og takk for det! Deres klare utsagn bør lyttes til.

Så får vi vente og se om den rødgrønne regjeringen fortsetter med selvskading eller lever opp til forventningen fra Hurdal om å ta hele landet i bruk!