VANG: Årsaken var nok en gang sauer inne i tunnelen.

Det ble med det igjen skiltet omkjøring på stedet ved E16-tunnelen.

Tunnelen har i løpet av beitesesongen blitt stengt flere ganger av samme årsak.